I Lund kan du skaffa effektivt klotterskydd

En vacker fasad ser inbjudande och trevlig ut, något som de allra flesta fastighetsägare önskar. Välmålade och rena fasader kan lyfta ett helt kvarter vilket i sin tur kan höja fastighetspriserna och göra att de boende trivs extra bra. Något som dessvärre kan dra ner utseendet på en fastighet och vissa gånger även bidra till att människor känner sig mindre trygga i området är klotter.

Kallas det klotter eller grafitti?

Brottsförebyggande rådet har forskat mycket om klotter bland annat vilka som klottrar, förebyggande arbete för att stoppa klotter och så vidare. I arbetet har det även funnits ett behov av att definiera skillnaden mellan klotter och graffiti.

Många anser att slarviga och fula texter eller signaturer är klotter medan större och mer välgjorda målningar ska kallas graffiti. Enligt Brottsförebyggande rådet är graffiti en målning som målas legalt och klotter är det som målas illegalt. Detta innebär dock att en och samma bild kan uppfattas som klotter i en situation och som graffiti i ett annat sammanhang. 

Klotter kan saneras med rätt produkter och metoder

Definitionen är dock obetydlig om man blivit utsatt för att någon olovligt har målat på ens fastighet, oavsett om det är fint eller fult. Det är aldrig en trevlig upplevelse men det går att göra något åt saken. Med klottersanering kompletterat med klotterskydd kan din fasad se ut som vanligt igen samtidigt som det finns ett skydd om den återigen skulle utsättas för klotter. 

Erfarna klottersanerare i Lund

Finns det behov för professionell klottersanering och behandling med klotterskydd i Lund så kan du vända dig till Hustvättarna. De sanerar klotter på alla typer av fasader såsom putsfasader, tegelfasader, plåtfasader och träfasader. De kan även hjälpa till att sanera klotter på andra ytor som exempelvis fönster, elskåp, hissar, lyktstolpar med mera. Med effektiva metoder tar de skonsamt bort klotter och lägger på ett klotterskydd anpassat efter fasaden.