Tryckeri, en konst med många möjligheter

Om man ser en logga eller en bild på till exempel en tröja så kanske man inte tänker speciellt mycket på hur den hamnat där, men faktum är att tryckerikonsten har en lång historia och det finns flera metoder inom den.

Högtryck betyder att avtrycket kommer från tryckmediets upphöjda partier. När bilden har målats upp så bearbetas den med skärjärn och färgen läggs på de höga partierna. En enkel variant av högtryck är det klassiska potatistrycket där man skär ut ett motiv på en potatis, doppar den i färg och trycker på till exempel ett papper. Andra exempel på högtryckstekniker är träsnitt, linoleumsnitt och typtryck.

Djuptryck är som man kan ana av namnet motsatsen till högtryck. Det är avtryck från urgröpta eller rispade partier från tryckmediet. Man använder ofta sig av en kopparplåt som tryckplatta; motivet graveras in och färgen arbetas därefter ner i de graverade linjerna. Det är färgen som sitter i linjerna som trycks på trycksaken. Exempel på de olika djuptrycksteknikerna är kopparstick, torrnål, collografi, hårdgrundsetsning, mjukgrundsetsning, akvatintsetsning, fotogravyr, fotopolymer, ristonfilm.

Plantryck, även kallat litografi, kan tryckas antingen med sten (stenlitografi) eller med plåt (plåtlitografi). Själva tekniken bygger på att fett och vatten avvisar varandra och därför behövs inga nivåskillnader i tryckmediet. Motivet kan ritas direkt på underlaget, överföras med transferpapper eller exponeras fotomekaniskt. Plåtlitografin är den vanligaste tekniken inom grafisk konstproduktion idag.

Genomtryckets mest kända teknik är silkscreen, en teknik som konstnären Andy Warhol starkt förknippas med. Trycket skapas genom att spänna upp en duk på en ram, och sedan täcka den del av duken som inte ska släppa igenom färg med schabloner. Efter det för man en gummiraka över duken som fördelar färgen och trycket överförs på trycksaken. I konstsammanhang brukar silkscreentryck kallas för serigrafi.

https://www.brscreen.com/ kan du beställa trycksaker från ett professionellt företag med lång erfarenhet i branschen.