Hemmasnickarens funderingar

juli 13, 2019

Den som vill göra något åt sin oinredda ovanvåning och vill förkovra sig i renoveringsarbetets sköna konster har en del att tänka på. Hur mycket behövs egentligen i fråga om material, och vilka bör användas? Vad kommer det att kosta? Blir det lönsamt med tanke på tidsåtgången, eller kan tiden användas till mer lönsamma sysslor om man låter fackfolk ta över renoveringen? Risken finns ju också att man råkar göra fel och ådrager sig den Arga Snickarens uppmärksamhet, eller möjligen hans ställföreträdare i folkhemmet; den irriterade partnern.

Glädjen i självständigt arbete

Det finns risker med det mesta i livet, men det finns också vinster att göra inom de flesta områden. Är du hyfsat händig så är husrenovering ett av de områden där du kan vinna stort. Många är de som kan vittna om tillfredsställelsen i att kunna arbeta med egna projekt, enligt egna idéer i den takt man själv önskar. Få saker är så belönande som känslan av att ha skapat något stort alldeles på egen hand. Men törs man ge sig i kast med till exempel en renovering av en oinredd vind alldeles själv? Snickarglädjen kanske grumlas av smolk om man av okunskap råkar göra fel?

 

Viktigt att tänka på

Det finns många detaljer att ta i beaktande om man bestämt sig för att själv renovera och isolera ovanvåningen på ett hus, men vissa sticker ut som extra viktiga. Man ska till exempel aldrig bygga in fukt. För att undvika detta är det viktigt att man – på rätt sätt – använder sig av byggfolie i kombination med isolering och ser till att inte missa luftspalten. Ingen vill råka ut för fukt i byggnationen, med mögel och röta som möjliga resultat. Det är inte svårt att göra detta på rätt sätt om man ägnar det lite eftertanke. Det finns gott om byggaffärer där man kan få både rådgivning och hjälp med material, såsom till exempel http://gertfalk.se/