Pumpservice stenugnsssund

31 oktober 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Olika typer av pumpar används i olika branscher för olika ändamål

Några vanliga pumpar är centrifugalpumpar, förflyttningspumpar och kolvpumpar. Centrifugalpumpar används ofta för överföringstillämpningar, t.ex. för att flytta vatten från en behållare till en annan. Positiva förträngningspumpar används vanligtvis för högtryckstillämpningar, t.ex. i olje- och gasindustrin. Kolvpumpar används ofta för doseringstillämpningar, t.ex. för att pumpa in kemikalier i en reaktor.

Kostnaden för olika pumpar varierar beroende på storlek och typ av pump. Vissa pumpar kan vara mycket dyra, t.ex. de som används inom olje- och gasindustrin, medan andra är relativt billiga, t.ex. de som används inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Den industri som använder flest pumpar är olje- och gasindustrin, följt av vatten- och avloppsindustrin. 

Filtreringssystem används för att avlägsna föroreningar från vätskor. De består vanligtvis av ett filtermedium, såsom sand, och ett system för återspolning. Filtermediet används för att fånga upp föroreningar och återspolningssystemet rengör filtermediet.

Kolvpumpar är förträngningspumpar som använder sig av en fram- och återgående rörelse för att flytta vätskor. De används ofta för högtrycksapplikationer, till exempel inom olje- och gasindustrin.

pumpservice - pumpar Stenungssund

Säkerhetskraven för olika pumpar varierar beroende på typ av pump och tillämpning

Centrifugalpumpar måste till exempel vara utrustade med en säkerhetsventil för att förhindra övertryck. Positiva förträngningspumpar måste vara utrustade med en avlastningsventil för att förhindra att pumpen drivs över det maximala trycket.

Miljökrav för filtreringssystem varierar beroende på tillämpningen. System som används inom livsmedels- och dryckesindustrin måste till exempel uppfylla strikta hygienkrav. System som används inom gruvindustrin måste vara utformade för att klara av hårda förhållanden. Det handlar alltså om att hitta rätt utrustning för ditt specifika område och då kan det vara bra att ta hjälp av experter.

Ett företag som sysslar med allt nämnt ovan och dessutom har över 30 års erfarenhet inom branschen är PPT, https://www.pump-pyrolysteknik.se/pumpservice-stenungsund/.  Så ett bra tips är att kontakta dem om du är i behov av pumpar eller pumpservice i Stenungssund.

Fler nyheter