Trädbesiktning i Malmö som kan vara avgörande för trädets livslängd

18 oktober 2021 Cecilia Olsson

editorial

För att träd ska kunna må bra i en miljö där det finns tät bebyggelse så är det viktigt att man ger det goda förutsättningar och gör regelbundna kontroller för att säkerställa att det håller sig friskt. Genom att boka en trädbesiktning som blir utförd av professionella trädvårdare så kan man upptäcka negativa förändringar i ett träds hälsa innan det har gått för långt. Ju tidigare man upptäcker och åtgärdar ett problem desto bättre är det. Låter man det gå för långt så kan man bli tvungen att fälla trädet. 

Så kan en trädbesiktning gå till

Handlar det om ett fullvuxet träd så är det bra att låta trädet bli inspekterat ungefär med något års intervall för att utvärdera det utifrån hur nya blad och knoppar utvecklas, bladens storlek, kvistars tillväxt samt om det förekommer någon toppdöd i trädkronan. Visar en besiktning på minskad tillväxt så kan det vara ett tecken på att trädets vitalitet har försämrats. En duktig arborist kan upptäcka sådant genom att se hur kvistarna har utvecklats från föregående år.

Det finns även annat som kan upptäckas i tid tack vare regelbunden trädbesiktning, såsom stamröta och toppdöd. Genom att uppmärksamma tecken på röta och sjukdomar i tid så blir de regel lättare att åtgärda. Genom att kontakta en arborist kan man få tips och råd, framförallt kan de hjälpa till att utföra besiktningen samt trädbeskärning vid behov. 

Ta hjälp av duktiga arborister 

Är man till exempel i behov av trädbesiktning i Malmö så kan man kontakta Alias Arborist. De har lång erfarenhet av trädbesiktning i Skåne och kan bedöma trädets tillstånd, eventuella risker samt lämna förslag på lämpliga åtgärder. Förutom att det är viktigt för trädets hälsa att åtgärda problem så kan dessutom ett träd som är kraftigt angripet av röta innebära stor fara i bebyggd miljö. För allas skull är det därför bäst att hålla koll på sina träds hälsa och välmående. 

Fler nyheter