Kromatografi som användningsområde

När man talar om kromatografi så är det lätt att tro att den svenska översättningen, som betyder färgskrift, innebär en skrivare där man tar ut dokument och foton ur sin dator. Men det är mycket långt ifrån den riktiga användningen. Kromatografi är en separationsmetod som används inom analytisk kemi där man vill kunna skilja ut olika molekyler från varandra. Det gör man genom att använda sig av en mobil fas och en stationär fas genom ett ganska enkelt förfarande. Där delas molekylerna upp och kan på det sättet mätas och studeras. 

 

Separation som process

Vid kontakt med en kolonn kan molekyler separeras och framträda med olika färger. Det är på det sättet som man kan upptäcka alla ämnen som finns representerade. Som användningsområde är det ett som upptäcktes av en slump, vilket ju är början på många upptäckter och uppfinningar genom historien. Men det gör också att kromatografin tillför forskningen en mycket viktig och väl fungerande metod. Man kan till exempel använda sig av processen för att särskilja proteiner och insulin. Men det är bara en av alla de användningsområden som går att nyttja metoden till.

 

 

Samarbete som nödvändighet

För att man ska kunna få ut ett resultat från testet så krävs det att man tillför en mätningsmöjlighet i någon slags teknik. Annars får man endast fram att ämnet finns men inte hur mycket eller i vilken form. Processen används oftast inom industri och forskning. Det beror på att det är en slags process där man gärna vill kunna använda den stort och på bästa sätt. För även om det är en process som skulle kunna användas inom många områden så är det troligast att det kommer dröja en tid till innan man hittar ett användningsområde som passar till och med för privatpersoner, om det någonsin kan tänkas bli aktuellt att göra något liknande.