Antal inbrott har sjunkit

februari 12, 2020

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) arbetar för att presentera fakta och statistik kring brott i Sverige med avsikten att sprida kunskap och i förlängningen minska brotten i landet. När det gäller inbrott i bostäder kunde de hösten 2019 rapportera att inbrotten sjönk i antal under 2018. Jämfört med det tidigare året sjönk de anmälda brotten av inbrottskaraktär

Continue Reading