Hitta den bästa EDI-lösningen för företaget

27 maj 2021 Cecilia Olsson

I en verksamhet hanteras det i regel mängder av dokument på en daglig basis och det är därför viktigt att ha goda rutiner för det. EDI (Electronic Data Interchange) är en metod som företag ofta använder för att överföra elektronisk information till handelspartners. Det kan till exempel användas till elektroniska orderbekräftelser, fakturor samt försäljnings- och inköpsordrar. EDI erbjuder ett bra sätt att utbyta eller överföra information och det är en metod som passar både stora och små företag samt många olika branscher. 

En enklare lösning

Vanligtvis är EDI transaktionsbaserat men nu finns det även en smidigare lösning genom Lasernet från Tabellae. Tack vare att man äger programvaran så kan man göra ekonomiska besparingar samtidigt som man sparar tid eftersom det går att anpassa format och ändringar före sändning. Detta blir extra lönsamt inom exempelvis livsmedels-, bygg- och transportsektorn där det dagligen hanteras många dokument mellan kunder och leverantörer.

Dokumenthantering och EDI

Med hjälp av Lasernet behöver man inte längre en fristående EDI-lösning för att utbyta dokument elektroniskt eftersom Tabellae då kan fungera som EDI-leverantör. Lasernet Output Management erbjuder både en lösning som kan hantera utgående dokument och EDI. Vilket innebär att det är en mycket kostnadseffektiv lösning eftersom data hanteras så långt det går helt automatiskt med så få manuella moment som möjligt.

Var sparar man in tiden?

I Tabellae’s programvara Lasernet är det enkelt att upprätta och underhålla mallar, man behöver inte skapa samma format mer än en gång, vilket gör att man undviker tråkigt och onödigt dubbelarbete. Det är även möjligt att aktivera och avaktivera sektioner med hjälp av regler beroende på om de behövs eller inte, något som gör att man kan undvika tidskrävande justeringar. Kort och gott så erbjuder programmet ett billigare och smidigare sätt att hantera, skicka och ta emot elektroniska dokument, läs mer på www.tabellae.com/sv/.

Fler nyheter