Psykiatriker i Stockholm kan hjälpa vid bipolär sjukdom

14 november 2022 Staffan Ehrlin

editorial

Psykiatriker i Stockholm kan hjälpa vid bipolär sjukdom

En psykiatriker är en läkare som specialiserar sig på att diagnostisera och behandla psykiska sjukdomar. Bipolär sjukdom är en typ av psykisk sjukdom som orsakar extrema humörsvängningar, från toppar (mani eller hypomani) till dalar (depression). Behandlingen av bipolär sjukdom omfattar ofta medicinering och samtalsterapi. Tidigare kallades det manodepressiv, men nu för tiden använder man bipolär sjukdom mer och mer.

Det är svårt att uppskatta hur många människor i världen som lider av bipolär sjukdom, eftersom den inte alltid diagnostiseras korrekt. Man tror dock att det är en relativt vanlig psykisk sjukdom som drabbar cirka 1 % av befolkningen. I Sverige betyder det då att ca 90 000 personer lider av bipolär sjukdom. Bipolär sjukdom börjar ofta i unga vuxenåldrar, men den kan också drabba barn och ungdomar

psykiatriker

Symptom och behandling

Symptomen på bipolär sjukdom kan delas in i två huvudkategorier: maniska symtom och depressiva symtom. Maniska symtom inkluderar att känna sig mycket hög eller euforisk, ha mycket energi, vara mycket produktiv, prata snabbt, att inte kunna koncentrera sig och att känna att man kan göra vad som helst. Depressiva symtom är att man känner sig mycket nedstämd eller ledsen, saknar energi, inte vill göra något, inte kan koncentrera sig, sover mycket och känner att det inte finns någon mening med att leva.

En vanlig behandling är samtalsterapi. Då träffar du en terapeut och pratar om dina tankar och känslor. Detta kan vara till hjälp för att hantera bipolär sjukdom, eftersom det kan hjälpa dig att lära dig att hantera dina humörsvängningar och förstå mer om varför de inträffar. Ibland slutar dessa skov i att personen väljer att ta sitt eget liv.

Om du tror att du kan lida av bipolär sjukdom, kan du söka hjälp hos en psykiatriker i Stockholm eller någon annan psykolog. Med rätt behandling kan bipolär sjukdom hanteras och personer med sjukdomen kan leva lyckliga och tillfredsställande liv.

Fler nyheter